A la galeria Esther Montoriol fins el dia 16 de
gener del 2010 podeu veure el quadre de l’ornitòleg

juntament amb el seu “paint-in-motion”.