Aquest és l’esbós que ha fet Marcel Pié Barba partint de la serie de “collages” de poses de dansa per una futura animació. Cliqueu sobre aquesta adreça i el veureu:
http://youtube.com/mrabal